97/08/02

قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو

قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو
1394/11/6 20 3043

قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو

گروه صنعتی ایران‌ خودرو جدیدترین قیمت مصوب تمامی محصولات این شرکت , ویژه بهمن ماه ۹۴ را بدون هیچ تغییری نسبت به دی‌ماه سال جاری منتشر نمود . قیمت پژو ۲۰۷ در مدل دنده ای و اتوماتیک به طور رسمی از سوی شرکت ایران خودرو اعلام نگردیده ، ولی منابع مطلع از قیمت ۴۰ تا ۴۱ میلیون برای مدل دنده ای و برای مدل اتوماتیک قیمتی بین ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان را اعلام کرده اند .

قیمت های درج شده تا اطلاع ثانوی (انتهای بهمن‌ماه) اعتبار دارد و در ماه آینده احتمال تغییر در قیمت‌ها وجود دارد .

جدول قیمت مصوب فروش نقدی محصولات شرکت ایران‌خودرو در بھمن ماه ۹۴ – ویژه نمایندگی‌ھای مجاز :