97/07/27

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد
1394/09/29 20 1533

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد

شرایط فروش فوری دی ماه محصولات ایران خودرو به همراه کارت هدیه برای برخی از محصولات به شرح جدول پیوست از روز سه شنبه ۱ دی ماه ۹۴ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می‌گردد.

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن نمایندگی را نیز دارد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

١- در این بخشنامه امکان انتخاب کارت طلائی یک ستاره اختیاری برای خودروھای خانواده پژو۴٠۵، پژو٢٠۶ و آریسان با امتیاز ٢۵% تخفیف فراھم می باشد. لذا مشتریان محترم در صورت تمایل به دریافت کارت طلائی، لازم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

٢- ھر گونه تغییرات قیمتی غیر مستقیم (بیمه، عوارض دولتی ، مالیات و …) و ھمچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات ابلاغی دولت و نھادھای قانون گذار تا قبل از صدور فاکتور بر عھده مشتری خواھد بود.

٣- شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبتنام اقدام کند.

۴- امکان انتخاب شرکت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود دارد.

۵- تنظیم صلحنامه در این بخشنامه قابل اجرا نمی باشد.

۶- پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد.

در این بخشنامه به خودروھای سمندEF7 بنزینی، رانا، سوزوکی، تندر اتوماتیک و تندر پیکاپ کارت ھدیه – مطابق جدول پیوست – اعطا خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۰۱ می باشد :