97/08/02

ورود نخستین تویوتا لندکروز ۲۰۱۶ به ایران

ورود نخستین تویوتا لندکروز ۲۰۱۶ به ایران
1394/09/15 20 2837

ورود نخستین تویوتا لندکروز ۲۰۱۶ به ایران

اولین تویوتا لندکروز ۲۰۱۶ وارد منطقه آزاد اروند شد. کمپانی تویوتا در جدیدترین مدل لندکروز تغییراتی در این خودروی محبوب ایجاد کرد.

 

 

تغییرات تویوتا لندکروز ۲۰۱۶ را می توان در تزئینات داخلی خودرو به خصوص قسمت عقب، تغییرا چراغ جلو و ترکیب بندی عقب خودرو مشاهده کرد.