97/07/27

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد
1394/08/30 20 1683

شرایط فروش فوری محصولات ایران‌ خودرو منتشر شد

carwall.ir:به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرایط فروش فوری آذر ماه ۹۴ به شرح جدول پیوست از روز یک شنبه یکم آذرماه و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

نکته مھم:

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن نمایندگی را نیز دارد.
زمان فعال سازی بخشنامه ذیل ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ می باشد :