97/07/28

فروش اقساطی محصولات سایپا آغاز شد

فروش اقساطی محصولات سایپا آغاز شد
1394/08/18 20 1361

فروش اقساطی محصولات سایپا آغاز شد

لیزینگ ملت فروش اقساطی محصولات سایپا را با اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه  آغاز کرد.

قیمت خودروها علی الحساب بوده و ملاک محاسبه فاکتور فروش صادر شده کارخانه می باشد.درخواستهای غیر از رنگ سفید می بایستی مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه پرداخت نمایند.
خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
انتخاب دو رنگ الزامی می باشد.
نرخ سود محاسبه شده براساس مصوبه بانک مرکزی ۲۱ درصد می باشد. زمان تحویل خودرو ها ۴۵ روز کاری می باشد.

شرایط اعلام شده از سوی لیزینگ ملت به شرح زیر می باشد: