97/07/28

مطالب در گروه یاماها

مطالب کاروال در گروه یاماها

تولید سواری اسپرت یاماها
 یاماها قصد دارد تا کانسپت اسپرت خود را که در نمایشگاه خودروی توکیو رونمایی کرده بود، به مرحله تولید برساند.   این خودروی ا..
اطلاعات بیشتر