97/07/28

مطالب در گروه کوپه

مطالب کاروال در گروه کوپه

کوپه سبک‌وزن یاماها با قلب موتورسیکلت
یاماها برای نمایشگاه توکیو، یک خودروی اسپرت کوپه آماده کرده که ویژگی مهم آن، وزن 750 کیلوگرمی‌اش محسوب می‌شود.   این خودرو که اقتباسی از سیستم و پ..
اطلاعات بیشتر