97/07/28

مطالب در گروه شاسی بلند

مطالب کاروال در گروه شاسی بلند

نگاهی به قوی ترین و سریع ترین SUV جهان
بنتلی سرانجام شاسی بلندی که از سال 2012 تحت طراحی بود و تبلیغاتی زیادی حول آن انجام گرفت را رونمایی کرد. مدیرعامل بنتلی مدت‌ها وعده داده بود این شاسی بلند سریع‌ت..
اطلاعات بیشتر