97/07/28

مطالب در گروه سوبارو

مطالب کاروال در گروه سوبارو

بررسی سوبارو فارستر مدل ۲۰۱۶
هیچ کس انتظار یک محصول لوکس از سوبارو ندارد. مشتریان این برند، معمولاً قشری با درآمد کم و به دنبال یک خودروی کاربردی هستند. فارستر XT ، خودرویی است که در حدود یک دهه قبل جایگاهی ویژ..
اطلاعات بیشتر