97/07/28

مطالب در گروه جیپ

مطالب کاروال در گروه جیپ

جیپ رنگلر هل‌کت ۷۰۷ اسب‌بخاری
 از زمانی که داج، زوج مدل‌های سوپر عضلانی خود، یعنی چلنجر و چارجر ۷۰۷ اسب‌بخاری هل‌کت را ارائه کرده، طرفداران جیپ مشتاقانه و شاید از روی حسادت نظاره‌گر عملک..
اطلاعات بیشتر