97/07/28

مطالب در گروه جیلی

مطالب کاروال در گروه جیلی

جیلی و تاکسی‌های جدید برای لندن
یکی از اولین چیزهایی که در مورد لندن به ذهن می‌رسند، تاکسی‌های سیاه‌رنگ نمادینی است که در سطح خیابان‌های شهر گردش می‌کنند. در طول زمان، این تاکسی‌ها به..
اطلاعات بیشتر