97/07/28

مطالب در گروه جک

مطالب کاروال در گروه جک

فروش اقساطی خودروهای جک آغاز شد
لیزینگ ملت فروش اقساطی خودروهای جک را با اقساط ۱۲، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ ماهه  آغاز کرد.   خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول ..
اطلاعات بیشتر