97/07/28

مطالب در گروه جنرال موتورز

مطالب کاروال در گروه جنرال موتورز

صعود به مدد پاگنده‌ها; رشد چشمگیر فروش SUVهای جنرال‌موتورز
جنرال موتورز با وجود افزایش در تولید، با تقاضای بالایی در بخش وانت‌های بزرگ و تراک‌های سنگین‌وزن در ماه‌های آینده مواجه شده است.   رویتر..
اطلاعات بیشتر
نقش مهم بیوک در استراتژی الکتریکی سازی جنرال موتورز
جنرال موتورز اخیراً برنامه‌های خود برای عرضه حداقل 20 خودروی الکتریکی جدید تا سال 2023 را اعلام کرده و بیوک نقش مهمی در تحقق این تصمیم خواهد داشت.
اطلاعات بیشتر