97/07/28

فروش لیزینگی و اعتباری چکی ســـانتافه

فروش لیزینگی و اعتباری چکی ســـانتافه
1394/07/1 10 2178

فروش لیزینگی و اعتباری چکی ســـانتافه

 فروش ویژه  لیزینگی سانتافه به تعداد محدود

"خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهندشد و هرینه بیمه بدنه به اقساط اضافه میگردد"

 

نوع خودرو
رنگ
قیمت خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ هرقسط
بدون احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
پیش پرداخت شامل:
۲۵%بیمه بدنه + ارزش افزوده+
هزینه های شماره گذاری
  سانتافه  ۲۰۱۵ 
سفید - مشکی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۴,۹۷۶,۰۰۰
۱,۴۸۱,۶۲۶,۴۰۰
۷۳۶,۱۵۶,۳۵۰
۲۴
۵۲,۴۱۳,۰۰۰
۱,۶۳۵,۲۹۷,۰۰۰
۷۷۸,۸۱۴,۹۱۰
۳۶
۳۸,۴۲۹,۰۰۰
۱,۷۹۸,۴۵۷,۰۰۰
۸۱۸,۲۳۹,۰۸۰
۴۸
۳۱,۵۸۵,۰۰۰
۱,۹۷۰,۹۰۴,۶۰۰
۸۵۴,۳۰۳,۸۲۰
 
فرمان ۳ حالته - فول ایربگ - کنترل الکترونیکی ماشین - کیلس استارتر - آینه های برقی تاشو - تنظیم حرارت آینه - سقف پانوراما - دوربین دنده عقب دید در آینه - صندلی راننده برقی - گرمکن صندلی جلو - سنسور پارک عقب - کروز کنترل - تهویه فول اتومات - سنسور باران - ۷صندلی
 
سانتافه  ۲۰۱۵ 
 
مشکی
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۸۷,۷۱۳,۰۰۰
۱,۳۶۸,۳۲۵,۵۰۰
۶۷۹,۸۶۱,۹۹۸
۲۴
۴۸,۴۰۵,۰۰۰
۱,۵۱۰,۲۴۴,۸۰۰
۷۱۹,۲۵۸,۴۷۲
۳۶
۳۵,۴۹۰,۰۰۰
۱,۶۶۰,۹۲۷,۹۰۰
۷۵۵,۶۶۷,۹۰۶
۴۸
۲۹,۱۷۰,۰۰۰
۱,۸۲۰,۱۸۸,۳۰۰
۷۸۸,۹۷۴,۷۵۲
سنسور باران - سیستم هشدار رهنده عقب - گرمکن صندلی - آینه تاشو - تهویه هوای عقب - سانروف - فاقد کیلس استارتر

 

فروش اعتباری چکی ســـانتافه" بدون ضامن" به تعداد محدود

"خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهندشد"

 

نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سانتافه ۲۰۱۵
 
سفید-مشکی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۰۴,۸۸۸,۰۰۰
۳۳۱,۴۱۹,۰۰۰
۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۹۳۹,۳۱۰,۰۰۰
۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
فرمان ۳ حالته - فول ایربگ - کنترل الکترونیکی ماشین - کیلس استارتر - آینه های برقی تاشو - تنظیم حرارت آینه - سقف پانوراما - دوربین دنده عقب دید در آینه - صندلی راننده برقی - گرمکن صندلی جلو - سنسور پارک عقب - کروز کنترل - تهویه فول اتومات - سنسور باران - ۷صندلی
 
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سانتافه ۲۰۱۵
 
مشکی
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۸۳۶,۲۶۶,۰۰۰
۳۰۶,۶۵۱,۰۰۰
۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۸۶۸,۰۵۱,۰۰۰
۱۶۸,۴۵۳,۰۰۰
۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
سنسور باران - سیستم هشدار رهنده عقب - گرمکن صندلی - آینه تاشو - تهویه هوای عقب - سانروف - فاقد کیلس استارتر

 

  •  تحویل خودرو فوری می باشد.
  •  انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد.
  • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.
  • خودروها وارداتی بوده و فاقد گارانتی میباشند.

 

اطلاعات تکمیلی در سایت لیزینگ ملت