97/05/30

فروش مزدا ۳ FL آغاز شد

فروش مزدا ۳ FL آغاز شد
1394/10/25 10 3805

فروش مزدا ۳ FL آغاز شد

به گزارش کاروال ،  شرایط اعلام شده از سوی بهمن موتوربه شرح زیر می باشد: