97/07/26

فروش اقساطی خودروهای جک آغاز شد

فروش اقساطی خودروهای جک آغاز شد
1394/09/12 20 2313

فروش اقساطی خودروهای جک آغاز شد

لیزینگ ملت فروش اقساطی خودروهای جک را با اقساط ۱۲، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ ماهه  آغاز کرد.

 

خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت لیزینگ ملت بیمه بدنه خواهند شد .
موعد تحویل خودرو ها ۲۰ روز کاری می باشد و هزینه ترهین بعهده مشتری می باشد.
هزینه بیمه بدنه پس از صدور بیمه نامه به مبلغ قسط اضافه میگردد.کلیه خودرو ها وارداتی بوده و فاقد گارانتی می باشد.
تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.

شرایط اعلام شده از سوی لیزینگ ملت به شرح زیر می باشد: