97/07/26

تویوتا تاراگو همچنان بدون تغییر ادامه میدهد

تویوتا تاراگو همچنان بدون تغییر ادامه میدهد
1394/07/27 10 3440

تویوتا تاراگو همچنان بدون تغییر ادامه میدهد

به طور رسمی خبر تکان دهنده ای در مورد تویوتا تاراگو  وجود ندارد ، حتی فروش که از سال 2006 تغییر در آن احساس نشده است.

تاراگو همچنان در فروش سهام به خوبی گذشته پیش میرود ، به طور میانگین فروش 75 سهم در ماه برای امسال.

اما با رقبای جدید ظهور مثل کیا کارناوال (285 واحد در هر ماه به طور متوسط) و هوندا اودیسه (241 در هر ماه)،Tarago عقب مانده است.

با استناد به صحبت مدیر بخش فروش و بازاریابی تویوتا استرالیا تونی کرامب ، تاراگو با وجود عدم تغییرات از سال 2013 هیچ جایی نمی رود و همچنان ادامه می دهد.

Toyota Tarago set to continue unchanged

 

کرامب با خنده گفت : "بله ما همچنان به فروش ادامه میدهیم ، مطلقاً هیچ بحثی در مورد ادامه کار با تاراگو نداریم. اگر شما به گذشته برگردید و فروش تاراگو را مورد ارزیابی قرار دهید متوجه خواهید شد که چیزی در فروش سالیانه این وسیله تغییر نکرده است، خب پس مسئله ای برای ما وجود ندارد وقتی میدانیم که گروهی از مشتریان وجود دارند که این خودرو را میخواهند"

در واقع بهترین فروش تاراگو تعداد 100 هزار دستگاه در استرالیا بوده ، که البته منصافانه است بگوییم این خودرو بیشتر به سالهای 1990 تا 2000 میخورد.

Toyota Tarago

کرامب : با این حال خریدارانی وجود دارند که درک میکنند علت این سن و پیری تاراگو برای چیست ، از دیدگاه ما تاراگو دردسری ندارد و ما هیچ برنامه ای برای تغییر، و هیچ برنامه ای برای اعلام نداریم !

 

نظر کاربران

نظر شما چیست